Hop til indhold

AVU giver mulighed for at dygtiggøre sig i et eller flere fag på grundskoleniveau og er rettet mod voksne på 25 år og derover.

Læs mere om adgangskrav og tilmelding.

Formål

Uddannelsen har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Enkeltfag på forskellige niveauer

Undervisningen er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning, og det er muligt at tage et eller flere fag ad gangen.

Fagene inden for almen voksenuddannelse (avu) dækker både fag på basisniveau, som niveaumæssigt ligger under grundskolens 9. klasse, og fag på niveauerne G, F, E og D. Niveau G svarer til 9. klasse og niveau E til 10. klasse.

Det højeste niveau D giver god faglig sammenhæng til hf-uddannelsen.

Sidst opdateret: 24. april 2024