Hop til indhold

Debat: ”FGU”. Måske er du kørt forbi et vejskilt, hvor de tre bogstaver står. Måske har du undret dig over, hvad det egentlig står for. Måske har du aldrig tænkt over det. For det er nok de færreste, der ved, at vi har fået en ny uddannelse i Danmark. Mens de fleste ved, hvad gymnasiet og handelsskolen er for noget, så får Den forberedende grunduddannelse, som de tre bogstaver dækker over, meget lidt spalteplads i aviserne og offentligheden i det hele taget.

Men inde bag skiltene gør landets 86 FGU-skoler hver eneste dag en kæmpe forskel for de cirka 9.000 unge under 25 år, som går på FGU. Unge, der har stødt hovedet mod muren i skolen eller er faret vild i livet. Der er, som statsministeren nævnte i sin nytårstale omkring 42.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job. Dem skal vi ikke ignorere. Det er ikke retfærdigt over for de unge mennesker, der tidligt i livet bliver sat uden for fællesskabet og måske får et nederlag. Ingen unge skal føle, at de ikke kan bidrage med noget. Alle har værdi.

Jeg er optaget af, at vi hjælper de 42.000 unge, der i dag ikke er i uddannelse eller job videre. Vi ved, at jo længere tid, der går, jo mindre er chancen for at få en uddannelse. Og uden uddannelse er det sværere at finde arbejde. Og så risikerer man en plads uden for arbejdsmarkedet. Det kan føles som en plads helt uden for samfundet. For mange af de 42.000 unge vil FGU’en være den rigtige vej.

 

Ingen unge skal føle, at ikke kan bidrage med noget. Alle har værdi.

 

Jeg er derfor optaget af, at de unge, der har behov for det, kommer på FGU, hvor de kan få lov til at tilrettelægge et forløb, der tager direkte udgangspunkt i netop deres behov, ønsker og kompetencer. Det kan være at prøve kræfter af som kokkeelev, som tømrer, eller måske et besøg på et lokalt plejehjem kan udvide ens horisont.

Tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at 65 procent af de elever, der fuldførte FGU i perioden fra august 2019 til og med august 2022, enten var i uddannelse eller beskæftigelse fire måneder senere. Jeg var selv med til at udforme lovgivningen forud for oprettelsen af uddannelsen. Jeg syntes dengang, at FGU var helt rigtigt tænkt, og det synes jeg stadig. Jeg er overbevist om, at FGU og de mange engagerede ansatte og ledere på institutionerne er de helt rette til at hjælpe unge, der ikke passer ned i samfundets gængse kasser, videre i uddannelse eller i arbejde.

Når det er sagt, anerkender jeg, at FGU har haft en svær start. Der er økonomiske udfordringer, og et markant lavere elevtal, end vi havde forudset. Det er vi opmærksomme på. Derfor har regeringen på finansloven for 2023 afsat et særtilskud på 167 mio. kr. til FGU i 2023.

Men vi skal huske på, at det ikke er bygninger, taxametre og lovgivning, der får de unge til at lykkes.  Det er mødet mellem de unge og de voksne, der gerne skulle være anderledes i forhold til de voksne, de tidligere har mødt i grundskolen og på jobcentrene.

Da Reformkommissionen for nyligt kom med sine anbefalinger til forbedring af ungdomsuddannelserne, blev FGU fremhævet som nøgleaktør i den vigtige opgave det er, at skabe en vej gennem uddannelsessystemet, for de unge der hverken er i gang med en ungdomsuddannelse eller i arbejde. Både de unge, der har stødt hovedet mod muren i skolen, de unge der har brug for mere tid, og de unge, der har brug for at forbedre deres eksamensresultater, for at blive klar til en ungdomsuddannelse.

Jeg vil derfor inden længe mødes med aftalekredsen bag FGU, så vi sammen kan drøfte de fremtidige rammer for FGU. Ikke for at gennemføre en stor reform, men for at give FGU lidt mere opmærksomhed, respekt og kærlighed, så endnu flere unge kan lykkes derude bag skiltene.