Hop til indhold

Opgørelsen af fordelingen af ansøgere til de gymnasiale uddannelser for 2024 viser, at en større andel af eleverne selv har søgt ind på gymnasier der har været omfattet af stop-for-optag sammenlignet med sidste år. Tallene viser samtidig, at færre er blevet fordelt til disse gymnasier, uden selv at have søgt ind.

En række gymnasiale udbud på seks institutioner blev i skoleåret 2022/23 midlertidigt lukket for optag af elever. På grund af institutionernes udfordringer med faldende ansøgninger og en skæv elevsammensætning besluttede et politisk flertal, at gymnasierne skulle lukke for optag af nye førsteårselever på udvalgte uddannelser. Institutionerne har fra skoleåret 2023/24 igen kunne modtage ansøgninger og optage elever.

Konkret viser tallene, at der sammenlignet med sidste år er flere af de tildelte elever, der selv har søgt om optag på disse gymnasier. Samlet set har 70 pct. af de tildelte elever i 2024 selv søgt, i 2023 var det 65 pct. Ser man kun på andelen af tildelte elever, som er tildelt med 1. prioritet, er andelen samlet set 62 pct. i 2024 mod 55 pct. i 2023, jf. Tabel 1. På enkelte udbud er der dog tildelt færre ansøgere både samlet set og for ansøgere som selv har søgt.

”Jeg er optaget af, at vi skal tage stort hensyn til de unges egne ønsker. Derfor er det også positivt, at flere gymnasier, der har haft problemer med faldende ansøgninger, ser ud til at være lykkedes med at gøre sig mere attraktive”, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Hvis en ansøger ikke tildeles plads på en af sine egne prioriterede ønsker, kan vedkommende tildeles plads på uddannelsen svarende til 1. prioritetsønsket på en anden institution beliggende inden for 45 min. transporttid fra ansøgerens bopæl. 

Tabel 1. Oversigt over tildelte 1. prioritetsansøgere, kapacitet og antal fordelte ansøgere for skoleårene 2023/24 og 2024/25 på institutioner, som var omfattet af midlertidigt stop for optag.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

* NEXT - Enghøj Gymnasium indgår i opgørelsen over stop-for-optag-afdelinger, da dette er en fusion af to afdelinger, der tidligere begge var omfattet af midlertidigt stop for optag: Hvidovre Gymnasium og HF (stx) samt NEXT – Sydkysten Gymnasium (stx og hhx). For 2023/2024 er tallene fra NEXT Sydkysten Gymnasium indsat for hhx og htx. For hf indgår tallene fra Hvidovre Gymnasium & HF og for stx er indsat en sum af resultaterne fra NEXT Sydkysten og Hvidovre Gymnasium og HF
** Indikerer at udbuddet var omfattet af midlertidigt stop for optag i 2022.  
Anm: Opgørelserne er diskretionerede

Om institutioner med midlertidigt stop for optag i 2022

Seks gymnasiale institutioner, der i en årrække havde oplevet faldende søgetal og en skæv elevsammensætning målt på forældreindkomst blev med en politisk aftale fra 2021 underlagt et midlertidigt stop for optag af førsteårselever i skoleåret 2022. Med aftalen blev det besluttet, at institutionerne skulle have et økonomisk tilskud til at understøtte en ny start.

Aftalen blev indgået mellem den daværende regering (Socialdemokratiet) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

Læs mere om aftalen om midlertidigt stop for optag