Hop til indhold

Årets studenter fra de gymnasiale uddannelser har i gennemsnit og på tværs af uddannelserne lidt lavere eksamensresultat end de seneste tre år. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

På hhx og stx er eksamensresultatet seneste år faldet med 0,2 karakterpoint fra henholdsvis 7,2 til 7,0 på hhx og fra 7,7 til 7,5 på stx. På htx, hf og merkantil eux er eksamensresultatet faldet med 0,1 karakterpoint fra henholdsvis 7,8 til 7,7 på htx og fra 6,1 til 6,0 på både hf og merkantil eux. På teknisk eux er eksamensresultatet steget med 0,1 karakterpoint fra 7,2 til 7,3. 

Faldet i studenternes karakterer skal ses i lyset af, at sommerens studenter er de første siden 2019, hvor alle 3.g eksaminer afholdes på normale vilkår. På grund af COVID-19-restriktionerne har der i både 2020, 2021 og 2022 været tilpasning af prøverne på de gymnasiale uddannelser. Blandt andet har mange prøver været aflyst. I stedet for en prøvekarakter for de aflyste prøver fik de tre årgange af studenter ophøjet deres afsluttende standpunktskarakterer til også at være prøvekarakterer. På den måde blev det muligt at udstede et fuldgyldigt eksamensbevis, selvom der blev afviklet færre prøver.

Figur: Udvikling i gennemsnitligt eksamensresultat inkl. A bonus for de gymnasiale uddannelser, 2018-2023

Kilde: Styrelse for IT og Læring på baggrund af data fra eksamensdatabasen.

Note: Figuren viser gennemsnittet af det samlede eksamensresultat inkl. A bonus fra 2018 – 2023 på stx, hhx, htx, hf, teknisk eux og merkantil eux. Tallene er afrundede til én decimal.

Dyk ned i resultaterne (uddannelsesstatistik.dk)

Studenternes resultater i 2023

  • Cirka 47.000 gymnasieelever dimitterede i 2023 fra de gymnasiale uddannelser, hvilket er på niveau med 2022.
  • Størstedelen af studenterne (52 procent) dimitterede fra stx.
  • Htx og stx ligger højest med et gennemsnitligt eksamensresultat i 2023 på hhv. 7,7 og 7,5.
  • Hf ligger i 2023, som tidligere år, lavest af de gymnasiale uddannelser med et gennemsnitligt eksamensresultat på 6,0. Merkantilt eux ligger på samme niveau som hf.