Hop til indhold

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør nu resultaterne af folkeskolens prøver.

Elevernes samlede karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse i skoleåret 2022/2023 er 7,4. Det er på niveau med skoleåret 2018/2019, som er den senest gennemførte prøvetermin uden særlige regler. De adgangsgivende karaktergennemsnit blandt 9. klasseeleverne er i år på et lavere niveau end de år, hvor disse særlige regler pga. covid-19 har været gældende. 

Karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangseksamen i de tre foregående skoleår skal ses i lyset af, at eleverne fik ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter ved aflyste prøver og i det tilfælde, at den afsluttende standpunktskarakter var lavere end den opnåede prøvekarakter i de afholdte prøver.

Figur 1. Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen 9. klasse

Note: Gennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen udregnes for elever i 9. klasse med en karakter i alle obligatoriske prøver efter 9. klassetrin. Fra og med 2021/2022 indgår også det praktisk/musiske valgfag på 8. klassetrin i gennemsnittet. Elever i specialklasse og privatister indgår ikke. *De indberettede prøvekarakterer fra 2019/20 bygger på elevernes ophøjede standpunktskarakterer grundet aflysningen af folkeskolens prøver. **De indberettede prøvekarakterer fra 2020/21 og 2021/2022 bygger på en kombination af prøvekarakterer og ophøjede standpunktskarakterer.

Sammenlignet med skoleåret 2018/2019 viser tal vedr. de enkelte bundne prøver og delprøver i 9. klasse en tendens til, at karakterne i de skriftlige delprøver, blandt andet dansk læsning, dansk retskrivning og matematik med og uden hjælpemidler, er lavere i 2022/2023, mens de mundtlige prøver er på niveau eller højere.

Tabel 1: Karaktergennemsnittet i de obligatoriske prøver i 8. og 9. klasse

Gennemsnit i obligatoriske prøver i 9. klasse 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Dansk læsning 6,1 6,9 7,1 6,9 5,6
Dansk retskrivning 6,8 7,1 7,4 7,2 6,2
Dansk skriftlig fremstilling 6,5 7,2 7,8 7,7 6,5
Dansk mundtlig 8,0 7,6 8,6 8,6 8,0
Engelsk mundtlig 8,0 7,9 8,7 8,7 8,3
Matematik u. hjælpemidler 7,0 7,5 7,8 7,7 6,6
Matematik m. hjælpemidler 7,1 7,5 7,9 7,7 6,5
Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi 7,5 7,3 7,2 7,1 7,3
Gennemsnit i obligatoriske prøver i 8. klasse 2018/2019 2019/2020  2020/2021  2021/2022  2022/2023 
Billedkunst
  7,5 7,8  8,3 
Håndværk og design
  6,6 6,9  7,8 
Madkundskab
  7,3 7,5  8,1 
Musik     7,5 7,9  8,8 

Note: *De indberettede prøvekarakterer fra 2019/2020 bygger på elevernes ophøjede standpunktskarakterer grundet aflysningen af folkeskolens prøver. **De indberettede prøvekarakterer fra 2020/2021 og 2020/2021 bygger på en kombination af prøvekarakterer og ophøjede standpunktskarakterer. ***Prøven i det praktisk/musiske valgfag har været aflyst i 2020/2021 og 2021/2021. Prøvekaraktererne udgøres derfor af elevernes ophøjede standpunktskarakterer i disse år.
Kilde: Styrelsen for It og Læring

Hvad er Folkeskolens afgangseksamen?

Fra skoleåret 2017/2018 indførtes som noget nyt folkeskolens afgangseksamen med tilhørende obligatoriske prøver, som skal aflægges og bestås med et gennemsnit på mindst 2,0 for at have retskrav til optagelse på en ungdomsuddannelse.

Der er syv obligatoriske prøver på 9. klassetrin, som sammen med prøven i det praktisk/musiske valgfag på 8. klassetrin (indført i 2020/2021) indgår i elevens samlede gennemsnit i folkeskolens afgangseksamen.

Hvordan beregnes gennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen?

Gennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen beregnes for alle elever, der har karakterer i alle syv obligatoriske prøver på 9. klassetrin, som består af:

 • Skriftlig dansk
 • Mundtlig dansk
 • Skriftlig matematik
 • Mundtlig engelsk
 • Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi
 • Humanistisk udtræksfag
 • Naturfagligt udtræksfag

Fra 2021/2022 indgår elevernes karakterer fra prøven i det praktiske/musiske valgfag på 8. klassetrin også i gennemsnittet. Elever i specialklasser, privatister og elever, der er fritaget for at aflægge en eller flere obligatoriske prøver, indgår ikke i beregningen af det samlede karaktergennemsnit for folkeskolens afgangseksamen.

Hvor kan jeg finde data om karakterer i grundskolen?

Grundskolekarakterdata kan findes i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus på uddannelsesstatistik.dk.

Prøveafholdelse under covid-19 pandemien

Skoleåret 2019/2020

 • I skoleåret 2019/2020 blev alle prøver i sommerterminen aflyst, og eleverne fik i stedet ophøjet deres afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer.

Skoleårene 2020/2021 og 2021/2022

 • I skoleåret 2020/2021 og 2021/2022 blev prøverne delvist aflyst. Der blev således kun afholdt prøver i de bundne prøver i dansk, matematik og engelsk i 9. klasse samt i dansk og matematik for elever i 10. klasse.
 • For de aflyste prøver fik eleverne ophøjet deres afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Dette gjorde sig gældende for alle tre skoleår.
 • For de afholdte prøver fik eleverne ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren var højere end den opnåede prøvekarakter.
 • Derudover var der ved de afholdte prøver mulighed for lokal fleksibilitet til at udelade prøvespørgsmål ved mundtlige prøver.