Hop til indhold

Regeringen lægger op til at forlænge forsøgene med velfærdsaftaler med fire kommuner på henholdsvis dagtilbuds- og folkeskoleområdet.

Mens Helsingør og Rebild Kommuner har været frisat på dagtilbudsområdet, har Esbjerg og Holbæk Kommuner været det på folkeskoleområdet siden 2021. 
Alle fire kommuner er frisat fra statslige og kommunale regler frem til udgangen af september 2024.

Forsøgene har medført stort engagement og mange nye lokale aktiviteter. Det viste en midtvejsevaluering, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) udarbejdede for Børne- og Undervisningsministeriet i marts 2023.

Nu ønsker regeringen at forlænge forsøgene frem til 31. juli 2025 for at afvente resultaterne i slutevalueringen, som forventes at foreligge i slutningen af 2024. Slutevalueringen vil give mere viden om de erfaringer, kommunerne har fået ved at være med i forsøget. 

En forlængelse af velfærdsaftalekommunerne vil kræve en lovændring og dermed politisk opbakning i Folketinget. Regeringen vil søge opbakning til initiativet i aftalekredsene bag velfærdsaftalerne.

De oprindelige aftaler om velfærdsaftaler på hhv. dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet blev indgået i 2020 af den daværende regering (Socialdemokratiet) sammen med en række af Folketingets partier (Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet) og fire af landets kommuner.