Hop til indhold

Skoleledere, SSP-lærere, kommuner og politi, kan nu få hjælp til deres arbejde med forebyggelse af ekstremisme blandt unge via filmserien Opmærksomhed på ekstremisme i skoler og uddannelser. Filmene har til formål at understøtte lærere og andre fagpersoner omkring børnene og de unge i at sætte fokus på, hvilke bekymringstegn man skal være opmærksom på, samt hvilke rådgivnings- og handlemuligheder der er til rådighed. På denne måde skal indsatsen bidrage til et trygt og sikkert læringsmiljø for både lærere og elever.

Filmene er en del af en fælles indsats mellem Børne- og Undervisningsministeriet, Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, Rigspolitiet og SSP-Samrådet. Indsatsen har til formål at opkvalificere lokale ressourcepersoner til at uddanne lærere i, hvordan man skal reagere ved tegn på bekymring for elever, der kan være i berøring med ekstremistiske miljøer. Siden 2022 er i alt 149 lokale forebyggelsesmedarbejdere blevet opkvalificeret til at afholde oplæg på skoler og uddannelser omkring tryghed, trivsel og forebyggelse af ekstremisme.

Indsatsen, som filmene er en del af, er en del af regeringens arbejde for at sikre, at lærere kan undervise i de emner, de finder mest hensigtsmæssige, uden at frygte for trusler eller repressalier.

Se filmene her (stopekstremisme.dk)

FAKTA: Om filmene

I film 1 formidler Styrelsen og Undervisning og Kvalitet (STUK), hvilke udfordringer ekstremisme og et utrygt undervisningsmiljø kan stille skoler/uddannelser overfor, og hvordan de kan arbejde med undervisningsmiljø og sikkerhedsberedskab, herunder kernekomponenter fra vejledningerne ”Forebyg og håndter vold og trusler” og ”Sikkerhed og kriseberedskab”.

Film 2 stiller skarpt på ekstremisme. Center for Dokumentation og Ekstremisme præsenterer og eksemplificerer bekymringstegn hos unge, der kan være involveret i ekstremisme. Han kommer også ind på, hvordan man hensigtsmæssigt kan agere på bekymringstegn, herunder hvornår man som lærer bør involvere myndigheder eller andre, fx infohuset, hotline mod radikalisering m.fl.

Film 3 bidrager til et videns- og motivationsgrundlag for de tiltag til trygge undervisningsmiljøer og opmærksomhed på bekymringstegn, der anbefales i film 1 og 2. Forsker Lasse Lindekilde formidler sin forskning i læreres reaktioner på radikalisering samt i politiets instruks ved væbnede angreb; en forskning, der bl.a. nedbryder nogle af de myter, der omgærder emnerne.