Hop til indhold

[Opdateret den 1.11.23 hvor præcis opgørelse af ændring i tilgangstal er fjernet for erhvervsuddannelser pga. mangelfulde opgørelser]

Færre elever startede på en erhvervsuddannelse efter sommerferien sammenlignet med året før. Det viser nye tal om tilgangen i juli og august 2023 fra Børne- og Undervisningsministeriet. 

”Vi har brug for mange flere faglærte til den grønne omstilling og til vigtige funktioner i vores velfærdssamfund. Og det haster. Derfor er jeg rigtig glad for, at regeringen med finanslovsforslaget lægger op i at investere 900 millioner kroner årligt i erhvervsuddannelserne. Senere på året vil vi sammen med Folketingets partier se på, hvordan vi bedst får de penge ud at leve, så vi sikrer høj kvalitet på uddannelserne rundt om i landet. For jeg er overbevist om, at det er den bedste vej til at få flere til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

På de gymnasiale uddannelser ligger tilgangen samlet set på niveau med det foregående år. Tilgangen er steget på uddannelserne hf og hhx, mens den er faldet på htx og stx.

På den forberedende grunduddannelse (FGU) er der en lille stigning på fem procent i forhold til samme periode sidste år.

Elevtal opdateres og følges i efteråret.

Det bemærkes, at der er mangelfulde opgørelser vedrørende tilgangen til uddannelserne som elektriker og mejerist. Selvom dette bliver korrigeret forventes der fortsat at være tale om et fald i tilgangen til erhvervsuddannelserne.

Læs mere om tilgangen til ungdomsuddannelse (uddannelsesstatistik.dk)