Hop til indhold

De tekniske erhvervsuddannelser og landbrugsuddannelserne vil allerede i 2023 opleve et stort økonomisk løft på i alt 100 millioner kroner. Midlerne vil blive udmøntet som et ét-årigt særtilskud i 2023.

De tekniske erhvervsuddannelser og landbrugsuddannelsen er blandt andet kendetegnet ved at uddanne faglært arbejdskraft til flere af de områder, der vurderes at være særligt centrale for opfyldelse af Danmarks klimamål, herunder byggeri-, industri- og landbrugssektoren. Der er tale om udstyrstunge uddannelser, som er præget af høj hastighed i den teknologiske udvikling. Derfor øremærkes midlerne disse erhvervsuddannelser. Det er forventningen, at midlerne i høj grad vil blive anvendt til investeringer i udstyr, som understøtter den grønne omstilling.

”Erhvervsuddannelserne er afgørende for den grønne omstilling. Og vi har brug for, at vores uddannelser understøtter de krav, vores ambitioner for klimaet sætter. Derfor er jeg glad for, at regeringen allerede i 2023 kan give erhvervsskolerne en økonomisk håndsrækning, som gør det muligt for skolerne at sætte gang i investeringer i nyt udstyr og teknologi, som kan understøtte den grønne omstilling”, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Midlerne kommer fra den reserve, som er afsat til etableringen af klimaerhvervsskoler. Der er ikke længere politisk flertal for aftalen om klimaerhvervsskoler. Regeringen har valgt at prioritere 2023-midlerne til et særtilskud til uddannelsesområder, der kan bidrage til at opfylde de danske klimamålsætningerne i 2030 og på længere sigt i 2050. Udmøntningen er under forudsætning af, at Folketingets Finansudvalg godkender aktstykke om midlerne. Regeringen vil senere melde ud om den videre proces omkring etablering af klimaerhvervsskoler.

Om tilskud til erhvervsuddannelserne

Regeringen har med finanslovsforslaget for 2024 og Aftale om rammerne for reform af universitetsuddannelserne i Danmark (kandidatreformen) afsat cirka 300 millioner kroner i 2024 stigende til cirka 900 millioner kroner fra 2030 og frem til at hæve kvaliteten af erhvervsuddannelserne. Særtilskuddet på 100 millioner kroner skal ses som et supplement til de kommende investeringer i erhvervsuddannelserne.