Hop til indhold

42.300 unge har i år søgt om optagelse til de treårige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx). Det er første gang, at ansøgerne til de gymnasiale uddannelser er blevet fordelt i en landsdækkende fordelingsmekanisme i Børne- og Undervisningsministeriet.

Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at størstedelen af ansøgerne til de gymnasiale uddannelser vælger at starte på det gymnasie, de er blevet fordelt til. Men analysen viser også, at der er udfordringer med at få stx-ansøgere til at påbegynde deres gymnasiale uddannelse på den fordelte afdeling, hvis de er blevet fordelt til et gymnasie med midlertidigt stop for optag i 2022 og ikke selv har haft gymnasiet som en af deres prioriteter.

Af disse ansøgere vælger kun 25 procent at starte på gymnasiet efter sommerferien. 32 procent vælger en anden offentlig stx-afdeling, mens 17 procent vælger at starte på et privat gymnasium på stx.

“Det er bemærkelsesværdigt at kun en fjerdedel møder op til skolestart, hvis de, uden selv at have ønsket det, er blevet fordelt til et af de seks gymnasier, der har kæmpet med en etnisk skæv elevsammensætning. Det fortæller noget om elevfordelingens begrænsninger og behovet for også at se på andre løsninger i arbejdet med at sikre attraktive gymnasiale uddannelser i de områder af Danmark, hvor mange elever har rødder i udlandet”, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

På landsplan er tallene for ansøgere, der vælger at starte på det gymnasie, de er blevet fordelt til, henholdsvis 89 procent for stx og 88 procent for både hhx og htx. På hf er tallet lidt lavere. Her vælger 71 procent af ansøgerne, at starte på den tildelte institution.

Om institutioner med midlertidigt stop for optag i 2022

Seks gymnasiale institutioner, der i en årrække havde oplevet faldende søgetal og en skæv elevsammensætning målt på forældreindkomst blev med en politisk aftale fra 2021 underlagt et midlertidigt stop for optag af førsteårselever i skoleåret 2022. Med aftalen blev det besluttet, at institutionerne skulle have et økonomisk tilskud til at understøtte en ny start.
Aftalen blev indgået mellem den daværende regering (Socialdemokratiet) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

Læs mere om aftalen