Hop til indhold

Børne- og undervisningsministeren nedsætter nu en arbejdsgruppe, der skal udvikle en screening for læsevanskeligheder. Det følger af aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem fra 2021.

Den faglige arbejdsgruppe skal udvikle en ny it-understøttet klassebaseret screening for læsevanskeligheder i 1. klasse. Screeningen har fokus på at afdække elevernes afkodningsfærdigheder og sprogforståelse, som er centrale færdigheder i læsning. Screeningsværktøjet er et af flere redskaber, der samlet set skal afdække elevernes sproglige og skriftsproglige forudsætninger og udvikling.

Med screeningen får skolerne et redskab til tidligt i skoleforløbet at identificere elever med læsevanskeligheder. Screeningen skal også give skolerne et bedre fagligt grundlag for at opdage de elever, der har behov for at gennemføre Risiko-test for ordblindhed, som tester elever for, om de er i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed.

”Vi ved, at elever, der bakser med at læse, er i risiko for at sakke bagud på tværs af skolens fag. Det er ikke rimeligt. For der sidder masser af kvikke drenge og piger med læsevanskeligheder ude i klasselokalerne. Dem skylder vi som samfund en hjælpende hånd, så de ikke får et tidligt nederlag og mister motivationen og glæden ved at gå i skole. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu kan give skolerne et værktøj, der gør det lettere for dem at finde de børn, der har behov for ekstra støtte til at lære at læse og skrive. For skolen er og skal være for alle elever, og det betyder, at alle elever skal have den støtte, som lige præcis den enkelte har brug for,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Den faglige arbejdsgruppe

Den faglige arbejdsgruppe, der skal udvikle læsescreeningen, består af forskere og praktikere. De har viden om afkodning og ordblindhed, sprogforståelsesvanskeligheder, testmetode, praksis, eksisterende test for ordblindhed samt sprogvurderingen i børnehaveklassen.

Arbejdsgruppen får til opgave at udvikle screeningen for læsevanskeligheder med fokus på at afdække afkodningsfærdigheder og sprogforståelse.

Arbejdsgruppen igangsætter udviklingsarbejdet i februar 2023, og screening for læsevanskeligheder i 1. klasse tages i brug i skoleåret 2025/2026.

Læs arbejdsgruppens kommissorium (pdf)

Læs mere om aftalen om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem

Arbejdsgruppens medlemmer

  • Forperson Anders Højen, lektor, Ph.d., Trygfondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet 
  • Sally Hansen, dansklærer i indskolingen og læsevejleder, Digeskolen, Tønder Distriktsskole
  • Kristoffer Wiedemann, læsekonsulent, Hvidovre Kommune
  • Carsten Elbro, professor, Center for Læseforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
  • Minna Nørgaard Bruun, faglig konsulent, Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder