Hop til indhold

Sidste år blev der samlet set indgået næsten 50.000 uddannelsesaftaler for elever på erhvervsuddannelserne. Det viser en ny opgørelse fra Styrelsen for It og Læring.

Helt præcist blev der i 2022 indgået 49.575 uddannelsesaftaler. Det er én procent højere end året før, hvor der blev indgået i alt 48.964 uddannelsesaftaler. Udviklingen er især drevet af en stor stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler i årets første seks måneder. Opgørelsen viser også, at der fra 2021 til 2022 har været et drastisk fald i antallet af lærlinge, der er optaget i skoleoplæring i løbet af året. Faldet er på 34 procent til 4.438 lærlinge optaget i skoleoplæring i 2022.

Der er dog fortsat langt til målet fra trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og lærepladser (juni 2016) om, at der i 2025 skal indgås mindst 8-10.000 flere uddannelsesaftaler end i 2016. For 2022 er tallet på 4.472 flere lærepladser end i 2016. Disse tal indeholder ikke elever på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse, da disse uddannelser ikke er omfattet af trepartsmålsætningen.

“Jeg er meget glad for, at flere virksomheder og lærlinge har underskrevet en aftale. Langt de fleste får fast arbejde efter svendebrevet og mange får også en god løn. Samtidig er det også blandt de faglærte, at vi finder mange af fremtidens iværksættere. Jeg kan derfor kun anbefale endnu flere unge og voksne at lære et rigtigt fag”, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Lærepladssituationen december 2022 (pdf)

Hovedresultater

  • I 2022 blev der indgået 49.575 uddannelsesaftaler mellem elever og virksomheder. Det er én procent flere end i 2021.
  • I alt var 80.512 elever i december 2022 i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Det er et fald på 1 procent fra december 2021.
  • I alt var 5.864 elever lærepladssøgende i december 2022. Det er et fald på 10 procent fra december 2021.
  • I alt blev 4.438 lærlinge optaget i skoleoplæring i 2022. Det er et fald på 34 procent fra 2021.