Hop til indhold

Hvordan kan skoler anvende karakterer og skriftlig feedback på nye måder? Og hvordan påvirker det eleverne at få karakterer for arbejdsindsats eller orden og adfærd – eller slet ikke at få karakterer? 

Det er nogle af de spørgsmål, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil undersøge med et nyt forsøgsprogram i 8., 9. og 10.-klasse. Forsøgsprogrammet gennemføres som led i den politiske aftale om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem fra oktober 2021.

I forsøgsprogrammet kan interesserede folkeskoler afprøve tre forskellige karakter- og bedømmelsesformer: 1) karakterer for arbejdsindsats 2) karakterer for orden og adfærd samt 3) karakterfrihed og skriftlig formativ feedback. Hver skole vil kun kunne deltage i ét af de tre forsøg.

I forsøget med karakterer for arbejdsindsats skal elever på de deltagende skoler modtage karakterer for deres arbejdsindsats i de enkelte fag. Karakterer i orden og adfærd gives som én samlet karakter på tværs af fag. I det sidste forsøg skal eleverne ikke modtage karakterer – hverken som standpunkt eller for afleveringer i hverdagen. Til gengæld får de skriftlig feedback på deres faglige udvikling. 

Det er valgfrit om skoler deltager med alle eller blot udvalgte klasser. Ligesom det er op til den enkelte skole, hvilke fag de nye muligheder skal afprøves i – dog skal det omfatte mindst et fag, som eleverne følger i både 8. og 9. klasse. 10.-klasses skoler må deltage i de fag, de ønsker.

Læs mere om aftalen om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem.