Hop til indhold

I år har cirka 64.000 elever, der til sommer færdiggør 9. eller 10. klasse i grundskolen, indtil videre søgt ind på en ungdomsuddannelse.

Blandt de elever i 9. og 10. klasse, som ikke søgte 10. klasse, søgte næsten tre ud af fire (72,6 procent) ind på en gymnasial uddannelse. Næsten en ud af fem (19,4 procent) har søgt en erhvervsuddannelse.

De unge fra 9. klasse har søgt stort set på samme måde, som sidste år. Til sammenligning viste søgetallene for 2022, at 71,6 procent søgte mod gymnasiale uddannelser, mens 20,0 procent søgte mod erhvervsuddannelserne. På det gymnasiale område søger samlet lidt flere mod erhvervsgymnasier.

”Det er altid en stor beslutning, når man stopper i skolen og skal beslutte sig for, hvad der skal ske efter sommerferien. I dag oplever jeg, at mange unge ikke kender de forskellige muligheder godt nok. Derfor vil regeringen fremlægge forslag, der skal hjælpe de unge og deres forældre til at træffe beslutningen,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Sådan fordeler ansøgerne sig

Erhvervsuddannelser

  • 19,4 procent af de unge, der søger en ungdomsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse, har søgt en erhvervsuddannelse. Det er cirka et halvt procentpoint færre end sidste år.

Det bemærkes, at et flertal af de elever, der går på en erhvervsuddannelse, ikke starter direkte efter grundskolen.

Gymnasiale uddannelser

  • 72,6 procent af de unge, der søger en ungdomsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse, har søgt en gymnasial uddannelse. Det er 1 procentpoint flere end sidste år.
  • Blandt de ansøgere, der søger en gymnasial uddannelse, er der primært sket en stigning i andelen, der søger hhx. Andelen som søger htx er faldet, mens niveauet for stx og hf er stabilt.

10. klasse

  • Lidt over halvdelen (52,5 procent) af eleverne i 9. klasse søger om at starte i 10. klasse. Det er på niveau med sidste år.
  • Af dem, der ønsker at starte i 10. klasse, ønsker to ud af tre at starte på en efterskole. Blandt de 9. klasses elever, der søger 10. klasse, er der en stigning i andelen, der søger til en efterskole, mens andelen, der søger til 10. klasse på en folkeskole, er faldende.

Opmærksomhedspunkt om dette års tal

Antallet af elever fra 9. og 10. klasse, der indgår i opgørelserne af antallet af ansøgere, er i år lidt lavere (cirka 2.000-3.000 færre ansøgere) end forventet ift. årgangenes størrelse. Det skal ses i lyset af, at både regelgrundlaget og processen for ansøgning har været ændret i forhold til tidligere år. Der er endvidere en række mindre ændringer i it-understøttelsen af ansøgningsprocessen og opgørelsen af ansøgere. Det vurderes dog, at hovedtendenserne i andelene, der søger en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, er retvisende.