Hop til indhold

Flere erhvervsskoleelever end tidligere lander en læreplads med en virksomhed. I januar i år blev der indgået 5.204 uddannelsesaftaler blandt elever på erhvervsuddannelserne.

Det er flere aftaler, end der blev indgået i januar 2020 og januar 2021, hvor der blev indgået henholdsvis 4.432 og 4.823 uddannelsesaftaler.

Den positive udvikling i antallet af nye lærlinge fortsætter i 2022

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio februar 2022.

Sidste år var der 48.904 erhvervsuddannelseselever, der fik en læreplads, og det var det højeste antal i mere end 10 år.

Den positive udvikling i antallet af uddannelsesaftaler betyder, at der i dag er færre elever på erhvervsuddannelserne, der mangler en læreplads sammenlignet med tidligere år. I januar 2022 var der i alt 6.530 elever, der var aktivt lærepladssøgende. Det tal er 18 procent lavere end januar 2021.

”Jeg er virkelig glad for, at den positive udvikling fortsætter i år, så flere får en aftale om en læreplads med en virksomhed. Samfundet har i den grad brug for faglærte, og derfor skal vi sikre, at erhvervsskoleeleverne kan få praktisk erfaring hos virksomheder og gennemføre deres uddannelse. Vi skal fejre, at det går den rigtige vej, men samtidig holde øjnene på bolden, så endnu flere får en uddannelsesaftale i de kommende år. Det er et af målene med trepartsaftalen om lærepladser, som vi har lavet med parterne på området,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

I alt havde 79.983 lærlinge en uddannelsesaftale i januar 2022, mens 3.829 var i oplæring på en skole.