Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er nu klar med tilsynsplanen for 2022. Tilsynsplanen dækker alle ministeriets uddannelses- og institutionsområder og er styrelsens overordnede arbejdsplan for planlagte tilsynsopgaver i 2022.

I 2022 vil styrelsen blandt andet have fokus på institutioners og skolers arbejde med elevgrupper, som har særlige udfordringer og risikofaktorer i forhold til at gennemføre uddannelser. På det gymnasiale område vil STUK se på indsatsen i forhold til unge med ungeuddannelsespålæg og elever med særligt behov for socialpædagogisk støtte. I forhold til forberedende grunduddannelse (FGU) vil STUK følge indikatorer for de tre retningsgivende mål for uddannelsen.

I år vil styrelsen også føre en række tilsyn med prøver og karaktergivning på en række forskellige uddannelsesområder. De enkelte prøver, som til sammen udgør en fuld eksamen for elever og kursister, har stor betydning for elevernes og kursisternes videre uddannelsesmuligheder. Ensartede og regelrette bedømmelser og vilkår ved skriftlige og mundtlige prøver – og ved de afsluttende standpunktskarakterer –  er derfor afgørende. Derfor styrker vi i 2022 vores tilsynsindsats på dette område.

Tilsynsplan 2022 er den første tilsynsplan inden for rammerne af STUK’s nye tilsynsstrategi, som er gældende for 2022-2024 (læs mere om den nye strategi). Planen er blevet udviklet sideløbende med strategien og afspejler derfor nogle af de mange drøftelser, der har været i strategiprocessen, herunder blandet andet ved udarbejdelsen af et situationsbillede med bred inddragelse af interessenterne på undervisningsområdet. Styrelsen vil derfor i 2022 blandt andet have særligt fokus på at være åben og transparent om processer og tilsyn – og måden, de udføres på. Målet er, at tilsynsindsatsen er til gavn for elever og kursister, og det mål kommer styrelsen tættere på ved at være mere inddragende og dele sin viden fra tilsynene.