Hop til indhold

Den styrkede pædagogiske læreplan skaber fælles retning for den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. Det er en af de væsentligste konklusioner i evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan, som er lavet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Undervisningsministeriet.

Evalueringen viser, at størstedelen af både dagtilbudschefer, dagtilbudsledere og dagplejepædagoger vurderer, at læreplanen skaber en fælles retning for både forvaltningen, dagtilbudsledelsen og den pædagogiske praksis i dagtilbuddene.

Herudover viser evalueringen, at der fra 2018 til 2021 er sket en signifikant positiv udvikling i arbejdet med at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddene. Det er således 45 procent af dagtilbudscheferne, som vurderer, at dagtilbuddene i deres kommune lever op til intentionerne om at styrke fokus på evalueringskulturen.

Desuden vurderer 47 procent af dagtilbudscheferne, at størstedelen af deres dagtilbud arbejder med børnefællesskaberne og børn i udsatte positioner i tråd med de intentioner, som ligger i det pædagogiske grundlag.

Størstedelen af både dagtilbudschefer, dagtilbudsledere og dagplejepædagoger vurderer, at de anvender koncepter og dokumentationskrav, som er i overensstemmelse med den styrkede pædagogiske læreplan. Dog vurderer 4 procent af dagtilbudscheferne, at dette ”i meget høj” eller ”i høj grad” ikke er tilfældet.

Evalueringen viser desuden, at dagtilbudscheferne vurderer, at de er tættest på at realisere intentionerne for fokusområdet ”faglig ledelse”.

Fakta: Evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft 1. juli 2018, og samme år blev der igangsat en evaluering af kommunernes og dagtilbuddenes arbejde med læreplanen.

Evalueringen beskriver, hvordan og i hvilket omfang dagtilbud og kommunale forvaltninger arbejder med centrale fokusområder i den styrkede pædagogiske læreplan.

Evalueringen ser også på udviklingen i dette arbejde fra 2018 til 2021.

Evalueringen er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet.

Evaluering er baseret på tre delelementer:

  1. En spørgeskemaundersøgelse i 2018 [hent 2018-delrapporten (emu.dk]
  2. Et casestudie i 2019 med fokus på udvalgte fokusområder i den styrkede
    pædagogiske læreplan [hent 2019-delrapporten emu.dk]
  3. En opfølgende spørgeskemaundersøgelse i 2021.

Spørgeskemaundersøgelsen i 2021 er blevet foretaget blandt 70 dagtilbudschefer, 755 daginstitutionsledere og 558 dagplejepædagoger.

Læs den fulde evalueringsrapport.