Hop til indhold

En række gymnasier har de seneste år oplevet faldende ansøgninger og en skæv elevsammensætning. De har forsøgt at vende udviklingen, men har manglet de nødvendige redskaber. Der er derfor brug for at sikre, at disse gymnasier kan få en frisk start. Derfor er et politisk flertal netop blevet enige om, at disse gymnasier ikke skal optage nye førsteårselever i det kommende skoleår. 

Følgende gymnasiale udbud er omfattet: 

 • Herlev Gymnasium og HF, hf
 • Herlev Gymnasium og HF, stx
 • Hvidovre Gymnasium & HF, stx
 • Høje-Taastrup Gymnasium, stx
 • NEXT – Sydkysten Gymnasium, hhx
 • NEXT – Sydkysten Gymnasium, stx
 • Viby Gymnasium, stx
 • AARHUS GYMNASIUM, Tilst, hf
 • AARHUS GYMNASIUM, Tilst, stx

Institutionerne får med aftalen et særtilskud som kompensation for de tabte taxameterindtægter, så gymnasierne ikke skal afskedige lærere og tilpasse bygningskapacitet for en kort periode. De frigjorte lærerressourcer kan samtidig bruges til for eksempel to-lærerordninger. Der udbetales særtilskud på i alt 139,3 millioner kroner, der skal understøtte en ny start på skolerne.

Initiativet er en del af implementeringen af aftalen om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser, som et politisk flertal blev enige om før sommerferien. Det blev besluttet, at institutioner, der er kommet ind i en negativ spiral med færre og færre ansøgere og en skæv elevsammensætning, skal have et økonomisk tilskud til at understøtte en ny start.

Fælles for skolerne er, at de ligger i en fordelingszone og opfylder følgende kriterier: 

 • A. Fald i (estimeret) søgning som 1. prioritet i perioden 2016-2020 på mindst 20 procent.
 • B. Skæv elevsammensætning baseret på forældreindkomst, hvor grænsen sættes ved mindst 40 procent fra lavindkomstgruppen
 • C. Ikke har haft en stigning i (estimeret) søgning fra 2019-2020 på mere end 50 procent.

”Vi skal have brudt den sociale polarisering og den etniske opdeling, og det nytter ikke noget at lukke øjnene og tro, at udfordringerne går væk af sig selv. Der er nogle steder, hvor elevsammensætningen er for skæv. Nu giver vi en hjælpende hånd til at understøtte det lokale arbejde og få rettet op, så skolerne kan få en frisk start,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”DF har et ønske om, at ingen danske børn skal være i mindretal på et dansk gymnasium. Derfor ønsker vi at give de gymnasier med en meget stor andel fremmede mulighed for en ny start med den nye aftale om fordeling af elever samt midlertidig lukning indtil fordelingen kan virke i praksis,” siger børne- og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, Marie Krarup.

”Nogle gymnasier omkring de større byer har gennem en årrække oplevet en negativ spiral, hvor elevfordelingsreglerne har stået i vejen for, at man i skolen har kunnet møde hinanden på kryds og tværs af sociale og kulturelle baggrunde. Dén udvikling tager vi nu et politisk ansvar for at rette op på ved at ændre elevfordelingsreglerne og samtidig give nogle skoler en frisk start med ét års pause for optag. Det er ikke et øjeblik for tidligt, at afklaringen kommer, men vi glæder os i Radikale Venstre over, at vi har landet en model, der baserer sig på objektive kriterier, og som giver skolerne mulighed for at komme videre i deres planlægning af det næste skoleår,” siger ungdomsuddannelsesordfører for Radikale Venstre, Anne Sophie Callesen.

”Det er et helt centralt element i aftalen om elevfordeling, som vi indgik tidligere i år, at vi skal sikre en mere mangfoldig elevsammensætning på landets gymnasier. Med nærværende aftale udmønter vi beslutningen om at lave et midlertidig stop for optag i det kommende skoleår på enkelte gymnasier. Denne del af aftalen havde Enhedslisten gerne været foruden, men vi glæder os over, at de berørte gymnasier kompenseres økonomisk, så de får ekstra ressourcer til at komme bedst muligt gennem omstillingsperioden frem mod 2023, hvor gymnasierne igen vil optage nye elever,” siger børne- og undervisningsordfører for Enhedslisten, Jakob Sølvhøj.

Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Kristendemokraterne står også bag aftalen.

Læs hele aftalen om midlertidigt stop for optag her (pdf)

Læs mere om elevfordelingsaftalen.

Faktaboks - sådan er gymnasierne blevet udvalgt

Kriterierne er fastsat på udbudsniveau, dvs. for de enkelte gymnasiale uddannelser, uanset at disse kan have samme fysiske beliggenhed som andre udbud, der ikke omfattes af midlertidigt stop. Konkret betyder det eksempelvis, at en institution, der udbyder både stx og hf, kan blive omfattet af midlertidigt stop for optaget på deres stx-udbud, mens hf-udbuddet ikke omfattes. På den måde målrettes stop for optag til præcis de uddannelser, der er udfordrede, mens andre uddannelser på samme matrikel fortsætter optaget. Der skal skabes hjemmel til at effektuere aftalen.