Hop til indhold

Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært på højere dagpengesats, flere penge til korte jobrettede kurser, lige adgang til certifikatkurser i AMU-regi og udvidet adgang til kurser i grundlæggende digitale kompetencer og engelsk. Det er blandt initiativerne i to nye aftaler om styrket opkvalificering og ekstraordinært løft af særligt lediges kompetencer.

Med aftalerne afsættes i alt 730 millioner kroner til nye opkvalificerings- og uddannelsesinitiativer i 2020 til 2023. Aftalerne, som er et led i genopbygningen af dansk økonomi, sigter mod at løfte flere fra ufaglært til faglært, styrke lediges basale færdigheder og sikre omstilling og rekruttering til nye jobåbninger.

”Uddannelse er en god investering. Vi skal løfte flere fra ufaglært til faglært både for virksomhederne, der får kvalificeret arbejdskraft, den enkelte og samfundet som helhed. Det er oplagt, at ledige bruger nedgangstiden til at opkvalificere sig, og med aftalen er der fuld opbakning til den indsats fra Christiansborg. Vores stærke voksen- og efteruddannelsessystem står klar til at hjælpe, så flere kan få de kompetencer, de mangler,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Aftalerne er første skridt på vejen mod regeringens ambitioner om en opkvalificeringsreform, der skal løfte arbejdsstyrkens kompetencer på den længere bane.

Aftale om styrket opkvalificering fra Beskæftigelsesministeriet (bm.dk)

Aftale om ekstraordinært løft af ledige fra Beskæftigelsesministeriet (bm.dk)

Initiativer i aftalerne på Børne- og Undervisningsministeriets område

  • Alle i arbejdsstyrken (ledige og beskæftigede) får adgang til fagene FVU-digital og FVU-engelsk og det nuværende krav om, at fagene kun kan udbydes som virksomhedsrettede forløb, fjernes. Udvidelsen af fagene vil gælde i 2020-2021, da de to FVU-fag er en del af trepartsaftalen fra 2017, som udløber i 2021. (Aftale om styrket opkvalificering).
  • Personer med videregående uddannelse skal fremover kun betale almindelig deltagerbetaling på AMU-certifikatkurser. Initiativet skal forhindre, at personer, der ikke bruger deres videregående uddannelse i deres seneste jobfunktion, bliver særligt udsatte på arbejdsmarkedet på grund af dårligere adgang til AMU-kurser. (Aftale om ekstraordinært løft af ledige).
  • Udvikling og udbud af relevant formel efteruddannelse af kortere varighed inden for områder, hvor der er opstået et akut behov for arbejdskraft med særlige kompetencer i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Det kan for eksempel være inden for test, smittesporing, pleje, hygiejne, laboratorieteknik mv. (Aftale om styrket opkvalificering).