Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
Lyttende dreng

It-baseret læring

Nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan it kan understøtte folkeskoleelevers læring.

Digital merværdi

Alle lærerne i Frederikssund Kommune kommer på kursus i at bruge de digitale tavler.

Kortlægning af it-brug

Vordingborg Kommune valgte at undersøge skolernes brug af it og digitale læremidler.

Om os

UNI•C er en styrelse under Undervisningsministeriet, som fremmer den digitale udvikling på undervisningsområdet. Vores primære fokusområder er øget anvendelse af it i undervisningen og understøttelse af effektiv institutionsdrift ved brug af it.

Læs mere om styrelsen her.

Statistik om uddannelse

Pige med mobil

UNI•C løser statistiske opgaver i Undervisningsministeriet. Uddannelsesstatistik fomidles på uvm.dk.

21 folkeskoler skal være digitale demonstrationsskoler

Laerere arbejder sammen

It skal styrke eleverne fagligt og gøre undervisningen mere spændende og konkret. Fire nye forskningsprojekter skal skabe ny viden. Læs mere på uvm.dk.

Undervisningsministerens it-rådgivningsgruppe

Banner it-rådgivningsgruppe

It-rådgivningsgruppen skal inspirere og medvirke til at perspektivere undervisningsministerens initiativer for den digitale folkeskole.